• Jasanová 831/14
 • Kobeřice

gdpr

Souhlas se zpracováním osobních údajů

 

 1. Uděluji tímto souhlas____________________(obec, město) se sídlem ———-_____, IČ: _______ (dále jen „správce“), aby ve smyslu nařízení č. 679/2016 o ochraně osobních údajů fyzických osob (dále jen „GDPR“) zpracovával tyto osobní údaje:

(uveďte osobní údaje dle skutečnosti)

 • Jméno a příjmení
 • E-mail
 • Telefonní číslo apod.
 1. Tyto osobní údaje je nutné zpracovat pro účel _____. Údaje budou správcem zpracovány po dobu _____např. nezbytně nutnou k naplnění účelu/nebo po dobu trvání smlouvy/nebo do odvolání souhlasu atp..
 2. S výše uvedeným zpracováním uděluji výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět a to například zasláním e-mailu nebo dopisu na kontaktní údaje název obce
 3. Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé
 4. Např. IT dodavatelé
 5. Např. Poskytovatelé zpracovatelských softwarů
 6. Dle GDPR máte právo:
 • Vzít souhlas kdykoliv zpět
 • Požadovat informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme
 • Požádat vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů
 • Vyžádat si přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit
 • Požadovat opravu, výmaz osobních údajů, omezení zpracování a vznést námitku proti zpracování